كنفرانس مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

The 1st National Conference of Engineering Geospatial Information Technology (NCEGIT)

اهداف

·         ايجاد بستري براي گردهمايي، ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوريها و پژوهشهاي علمي در مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

·         ارائه دستاوردهاي جديد علمي متخصصين دانشگاهي در دو بخش تئوري و كاربردي

·         ارائه نظرات كاربران اعم از بخشهاي دولتي و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي و مهندسين مشاور نقشه و اطلاعات ‌مكاني

·         اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم مهندسي نقشه‌برداري

 

برگزاركننده

دانشكده مهندسي نقشه ­برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با همكاري قطب علمي فناوري اطلاعات مكاني

اين دانشكده به عنوان اولين و تنها دانشكده مهندسي نقشه­ برداري كشور، با حضور اساتيد برجسته و متخصص، به عنوان معتبرترين مركز توسعه و توليد علم و فن در زمينه فناوري اطلاعات مكاني، در كشور به حساب مي­آيد. اعضاء هيأت علمي دانشكده شامل 1 استاد، 8 دانشيار، 13 استاديار و 1 مربي در قالب چهار گروه آموزشي ژئودزي، فتوگرامتري، سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات مكاني فعاليت مي نمايند. " قطب علمي فناوري اطلاعات مكاني" دانشكده، به عنوان نهادي متشكل از اساتيد برجسته در اين زمينه علمي، ضمن تعامل با نهادهاي مولد فكر، عامل محرك توسعه كشور جهت دستيابي به كيفيت برتر اين فناوري، در سطح ملي و منطقه­اي مي­باشد.

 

موضوع و محورها

موضوع كنفرانس شامل دستاوردهاي مرتبط با مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك در تخصصهاي ژئودزي، فتوگرامتري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكاني مي­باشد. محورهاي كنفرانس شامل موارد ذيل مي باشد.

  • ژئودزي

o       ژئودزي ماهواره اي (هندسي و جاذبي)

o       ژئودزي فيزيكي

o       ژئودزي ديناميك و رفتارسنجي

o       هيدرو گرافي

  • فتوگرامتري

o       كاربردهاي فتوگرامتري در حوزه هاي صنعتي، عمراني، پزشكي و ميراث فرهنگي

o       استخراج هوشمند عوارض در حوزه هاي فتوگرامتري و سنجش از دور

o       كاربرد هواپيماهاي بدون سرنشين ( UAV)  در مهندسي ژئوماتيك

o       طراحي و كاليبراسيون سنجنده ها از ديدگاه ژئوماتيك

  • سنجش از دور

o       سنجش از دور ابرطيفي و كاربردهاي آن در علوم زمين

o       روشهاي نوين استخراج اطلاعات از داده هاي راداري

o       پردازش و استخراج اطلاعات از داده هاي ليزر اسكنر

o       طيف سنجي ميداني و كاربردهاي آن

  • سيستم اطلاعات مكاني

o       تصميم گيري و برنامه ريزي مكاني

o       فناوريها و كاربردهاي نوينGIS

o       هوش محاسباتي و مدلسازي مكاني

GIS o  فراگستر، مشاركتي و داوطلبانه

 

تقويم

آخرين مهلت ارسال مقالات: 1394/8/15

زمان اعلام نتايج: 1394/9/30

آخرين مهلت ثبت نام در كنفرانس، كارگاه و نمايشگاه: 1394/10/10

زمان برگزاري كنفرانس : 29 و 30 دي ماه 1394

دبير كنفرانس

دكتر حميد عبادي، دبير كنفرانس

دكتر محمد جواد ولدان زوج، دبير علمي كنفرانس

دكتر محمد كريمي، دبير اجرايي كنفرانس

 

كميته علمي

دكتر محمدجواد ولدان زوج - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمدرضا مباشري- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمودرضا صاحبي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر علي محمدزاده- صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر ياسر مقصودي- صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر كاظم علوي پناه- دانشگاه تهران

دكتر محمدرضا سراجيان- دانشگاه تهران

دكتر پرويز ضيائيان فيروزآبادي- دانشگاه خوارزمي

دكتر علي اكبر متكان- دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر برات مجردي- دانشگاه علم و صنعت

دكتر حميد عبادي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مسعود ورشوساز- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مهدي مختارزاده- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر جلال اميني- دانشگاه تهران

دكتر محمدسعادت سرشت- دانشگاه تهران

دكتر حسين عارفي- دانشگاه تهران

دكتر سعيد صادقيان- آموزشكده سازمان نقشه برداري كشور

دكتر مهدي مومني- دانشگاه اصفهان

دكتر فرشيد فرنود احمدي- دانشگاه تبريز

دكتر عباس ماليان- دانشگاه شهيد رجايي

دكتر عباس عليمحمدي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر علي اصغر آل شيخ- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمدسعدي مسگري- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد رضا ملك- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد طالعي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمد كريمي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمودرضا دلاور- دانشگاه تهران

دكتر فريد كريمي پور- دانشگاه تهران

مهدي مديري- سازمان جغرافيايي

دكتر غلامرضا فلاحي- آموزشكده سازمان نقشه برداري كشور

دكتر بهزاد وثوقي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مسعود مشهدي حسينعلي- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر يزدان عامريان- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر مهدي نجفي علمداري- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر محمود محمد كريم- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر عليرضا آزموده اردلان - دانشگاه تهران

دكتر عبدالرضا صفري- دانشگاه تهران

دكتر محمدعلي شريفي- دانشگاه تهران

دكتر يحيي جمور- آموزشكده سازمان نقشه برداري كشور

دكتر مجيد عباسي- دانشگاه زنجان

 

كميته اجرايي

دكتر محمد كريمي

دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر ياسر مقصودي

دكتر يزدان عامريان

دكتر مهدي فرنقي

مهندس طلوع سيلاوي

مهندس الناز زنجاني پور

مهندس پريسا حقيقت مهر

علي­ اصغر عليزاده

حميد رضا دباغچي

شهپر رفيعي

مريم حامي

 

تماس با ما

مكان برگزاري كنفرانس : دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

نشاني دبيرخانه كنفرانس: تهران: خيابان وليعصر، تقاطع ميرداماد، روبروي ساختمان اسكان

تلفن: 88770218 – 88786212   (خانم مهندس سيلاوي)  دورنگار:   8786213  

وب گاه:    http://geomatics.kntu.ac.ir   رايا نامه كنفرانس:     ncegit@kntu.ac.ir

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/12/05
تعداد بازدید:
5165
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.